Արտակարգ Թողարկում! Ռուսաստանը գնում է վերացման, իսկ մենք՝ միացման մեզ վերացողների հետ