Պատերազմի օրերին տեսեք որ հայրենածախի ու նրա որդիների հաշիվներին է մի քանի միլիոն դոլար նստել_BOOM