Սերժի հագով կարած սահմանադրությունը պայթեց։ Գեներալը պատմեց ամեն բան

Սերժի հագով կարած սահմանադրությունը պայթեց։ Գեներալը պատմեց ամեն բան