ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՈՒՇԱԴԻՐ․ազիկները միջանցք չեն ստանում, բայց հայերի ականջի «անցքը» վերցրել ու տնօրինում են․

ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՈՒՇԱԴԻՐ․ազիկները միջանցք չեն ստանում, բայց հայերի ականջի «անցքը» վերցրել ու տնօրինում են․