Մակրոնը այս նեղ պահին մեծ նվեր արեց ողջ հայությանը. Պարտադիր տեսնել է պետք

Մակրոնը այս նեղ պահին մեծ նվեր արեց ողջ հայությանը. Պարտադիր տեսնել է պետք