Սեռժ+վանեցօղլի , անպատիվ դաշինքով շարունակում է հերթական կեղծիքը տարածել դիրքերի վերաբերյալ

Սեռժ+վանեցօղլի , անպատիվ դաշինքով շարունակում է հերթական կեղծիքը տարածել դիրքերի վերաբերյալ