Ջան! Թուրքիային Պատերազմ Հայտարարեցին, Մեր տեղը

Ջան! Թուրքիային Պատերազմ Հայտարարեցին, Մեր տեղը