Պուտինի_սպեցնազը մինչև ատամները_զինված առաջ գնաց. Ազերիները_ցած են դնում_զենքերը

Պուտինիսպեցնազը մինչև ատամներըզինված առաջ գնաց. Ազերիներըցած են դնումզենքերը