Վերջ, Որոշումը կայացնողը Նիկոլն է, Սյունիքի հարցը լուծվում է

Վերջ, Որոշումը կայացնողը Նիկոլն է, Սյունիքի հարցը լուծվում է