Արտակարգ Թողարկում, Միջանցքի Հարցը լուծվեց, Նիկոլ բայց խի տենց

Արտակարգ Թողարկում, Միջանցքի Հարցը լուծվեց, Նիկոլ բայց խի տենց