Հիսուսը Բերեց Նիկոլին, Երկնեց երկիր և երկիր և նա ծնվեց

Հիսուսը Բերեց Նիկոլին, Երկնեց երկիր և երկիր և նա ծնվեց