Սենց_պատերազմ դեռ ոչ ոք չի_տեսել. Պուտինը ոտքի_հանեց ողջ_զորքը

Սենցպատերազմ դեռ ոչ ոք չիտեսել. Պուտինը ոտքիհանեց ողջզորքը